Quinta Moita Redonda

Quinta Moita Redonda is een agrarische hoeve aan de uiterste rand van een heuvelrug met een weids uitzicht over het land.

Quinta is Portugees voor landgoed, boerderij.

 

Quinta Moita Redonda is een werkplaats en een toevluchtsoord voor ecologisch en sociaal geëngageerde mensen. Onze werkzaamheden voeren we gemeenschappelijk uit als arbeid tot nut van het algemeen.

 

De ‘Quinta’ werd door Romi en Andi (tot de zomer van 2013) bijna alleen door hen beiden opgebouwd, verzorgd en beheerd. Geregeld kwam er hulp en/of aflossing van vriend(inn)en uit Duitsland, Frankrijk, Portugal en Zwitserland. 

 

Helaas werd Romi eind februari 2013, tijdens een verblijf in Zwitserland, overvallen door een longtumor. De chemotherapie faalde. In juni zijn Romi en Andi teruggekomen op de Quinta, omdat het Romi’s wens was hier te sterven en te worden bijgezet. De verpleging en palliatieve behandeling werd door Andi en enkele vrienden verzorgd.

 

Romi kon op 12 augustus op de Quinta Moita Redonda sterven. Ze laat een grote leegte achter. In haar testament heeft ze bepaald dat de “Stichting Sandrose” in het leven wordt geroepen. Haar levenswerk wordt voortgezet. Een klein team is al aan het werk. Andi heeft beloofd, dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten.

 

Allereerst moet er een uitbouw bij de ingang van het huis gerealiseerd worden. Daarna de verbouwing van de centrale verwarming.

2015 zijn 4 woningen en de gemeenschappelijke ruimte bewoonbaar.

Tijdens de koelere maanden stoken we met twee haardkachels, binnenkort zal een centrale verwarming met houtblokken geïnstalleerd worden. Daarna zal in alle ruimtes een moderne vloerverwarming voor een prettige kamertemperatuur zorgen. Het is bij ons weliswaar in de winter nooit echt koud, maar de luchtvochtigheid is maandenlang hoog. In onvoldoende verwarmde huizen wordt het dan snel vochtig en muf.

 

Wij onderhouden contacten met solidair geëngageerde mensen en organisaties.

 

Wij steken onze energie in de verdediging en ondersteuning van de zwakkeren, mensen die bescherming nodig hebben, rechtelozen, vluchtelingen, ontheemden, vervolgden, overal op aarde. Wij verzetten ons vastberaden tegen alle trends die leiden tot vereenzaming, uitsluiting en het schenden van mensenrechten.

 

Wie onze doelstelling wil ondersteunen of aan de opbouwactiviteiten wil deelnemen, is altijd van harte welkom.

 

Het is voor jong en oud mogelijk om tijdelijk of permanent op de Quinta Moita Redonda te wonen en mee te werken.

Wij zoeken ook mensen die zich virtueel met ons willen verbinden d.m.v. netwerken en bij concrete plannen willen samenwerken. Ook zoeken we mensen die bepaalde projecten en acties van de Quinta Moita Redonda financieel willen ondersteunen.

 

Als eerstvolgende prioriteit willen we onze agrarische sector bevorderen. We zoeken dan ook mensen die voorliefde hebben om zich hiermee bezig te houden.

 

 

Als dromen vleugels krijgen…

 

Eind 1998 ontwikkelden Romi en Andi samen een idee.

 

Zij bedachten een plek, waar solidair gezinde mensen samen leven, wonen en werken konden.

Waar een ieder dat zou bijdragen, wat zijn/haar talenten, mogelijkheden en krachten toelaten.

 

Zij dachten aan een plek, waar men samen bruggen bouwt.

Bruggen die mensen tot elkaar brengt, bruggen om hindernissen te overwinnen, om culturen en talen te verbinden, bruggen over muren en grenzen heen, bruggen voor de solidariteit. Bruggen voor mensen, of ze nu jong of oud zijn, arm of rijk, gekleurd, zwart of wit.

 

Zulke gedachten stonden aan het begin van het project. Ze namen vastere vormen aan en ontwikkelden zich tot heldere dromen.

 

Intussen hebben deze dromen allang vleugels gekregen!

 

 

Wat willen wij?

 

Wij ontwikkelen en ondersteunen solidaire economische levensvormen als alternatief tegen egoïsme, vereenzaming en meedogenloze concurrentiestrijd.

 

Wij bedrijven en ondersteunen een verstandige, verantwoordelijke en ecologische agricultuur.

 

Wij strijden tegen ongerechtigheid, uitbuiting en benadeling van werklozen, ontheemden, boeren, vluchtelingen, immigranten, jongeren en ouderen.

 

Wij ondersteunen solidair andere projecten binnen onze fysieke en financiële mogelijkheden door hulp tot zelfhulp van diegenen bij de opbouw van coöperaties en gemeenschapsprojecten.

 

Wij bieden hulp bij de sociale bescherming van mensen die solidair werkzaam zijn (geweest), vooral bij ouderdom.

 

Wij verwerven land voor coöperatieve gemeenschappen tot behoud en wederopbouw van agrarische structuren op regionaal niveau.

 

Wij ondersteunen milieuvriendelijke initiatieven, vooral met betrekking op het landschap en de agricultuur.

 

Aktuell - Actualitat - Actuel - Actualiteit - أوف الحالية- Actualité -

Unsere Flüchtlingsschule:

Our school for refugies:

 

Deutsch

Français

English

Nederlands

Espagnol

Português

Italiano

العربيةArab

Unsere Buchtips:

Ein unbequemes Leben

Leben und Wirken von

Kaplan Cornelius Koch

Kaplan Cornelius Koch am Grenzzaun in Chiasso

Monsanto unter Anklage: